Bytte og retur

Rutiner for retur av varer

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille varene (sendes avbestilling skriftlig pr. mail, og innbetalt beløp tilbakeføres anvist konto)

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi (HillestadAS) skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. (Hillestad AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du v returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene (sendes avbestilling skriftlig pr. mail, og innbetalt beløp tilbakeføres anvist konto)

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi

(HillestadAS ) skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen.

(Hillestad AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov

om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover.

Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt

angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du v

returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e

eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med

informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av

forbrukerkjøpsloven.

Garanti

(Opplysning om garanti på varene. Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til

reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerloven)

 
We only ship to Norwegian postal addresses.
Priser er inkl. mva i NOK. Frakt kommer i tillegg; se handlevognen for estimat.

Personvernerklæring

Verified by Visa - www.visa.no MasterCard - www.mastercard.no